Wolfsdak

De schuine schilden van dit dak noemt men wolfseinden.

Het wolfsdak of wolfdak is een zadeldak met aan de twee korte zijden van de woning relatief korte en schuine schilden. Deze twee schilden zijn vaak steiler dan de twee dakvlakken op de lange zijde van het dak. Die twee schilden noemt men wolfseinden of wolfeinden.

Lees meer over de andere variaties op het zadeldak:

Ga terug naar het menu dakvormen.

Of ga terug naar de startpagina.