Rieten dak

Riet: van goedkoop naar luxe

Vroeger werd de rieten dakbedekking als goedkope oplossing gebruikt voor dakbedekking voor bijvoorbeeld boerderijen.©Henner Damke - Fotolia

Het rieten dak wordt al eeuwenlang gebouwd. In vroegere tijden was het een van de goedkoopste materialen voor dakbedekking. Het rieten dak werd toen vooral gelegd op boerderijen en stallen. Later vond het rieten dak zijn weg als goedkope dakbedekking voor huizen.

Het rieten dak komt tegenwoordig in Nederland steeds meer voor. Het is nu uitgegroeid tot een populaire dakbedekking op vooral grotere, exclusieve huizen.

Levensduur rieten dak

Om riet te kunnen leggen op uw dak waarbij een lange levensduur gegarandeerd kan worden, gelden er enkele voorwaarden. Zo dient de hellingsgraad van uw dak tenminste 30 graden te zijn. Ook de lengte is belangrijk, die behoort ten minste tweeënenhalve meter te zijn.

Bij een bepaalde hellingshoek hoort ook een bepaalde levensduur van uw dak. In schema:

Een grotere hellingsgraad van het rieten dak is beter voor de levensduur van het rieten dak

Zoals uit de tabel duidelijk is geworden is een grotere hellingsgraad beter voor de levensduur van uw rieten dak. Maar niet alleen de hellingshoek bepaalt de levensduur. Ook factoren zoals ventilatie en kwaliteit van het riet zijn bepalend.

Rieten dak constructies

Er zijn twee rieten dakconstructies, te weten het rieten dak met open kap en het rieten dak met gesloten kap (schroefkap).©Marco2811 - Fotolia

In principe zijn er twee soorten constructies die gebruikt kunnen worden om een rieten dak te leggen. De rietdekker gaat bij beide manieren van rietdekken hetzelfde te werk. Alleen het dekken van de kap is verschillend:

 • het rieten dak met open kap; dit is de meer traditionele manier van het bouwen van een rieten dak. De rietdekkers binden het riet op latten bij de open constructie door roestvrije staaldraden eromheen te slaan. Bij de open constructie blijft u het riet binnen zien.
 • het rieten dak met gesloten kap; dit noemt men ook wel het schroefdak omdat de rietdekkers het riet op de gesloten dakconstructie schroeven. De gesloten dakconstructie bestaat ui balken waarop platen hout van bijna 20 millimeter dikte liggen. Op die platen is het riet vastgeschroefd met behulp van een draad. Van binnenuit zie je niet het riet maar de platen.
  Dit is nog een vrij nieuwe ontwikkeling en deze constructie wordt sinds 1995 steeds meer gelegd.

Bij beide constructies zorgt riet voor goede isolatie. Rieten daken bestaan namelijk uit opeengestapelde rietstengels met een dikte van ongeveer 30 centimer. Door de opeengestapelde lucht tussen de rietstengels heeft u hierdoor al een prima isolatie. Extra isolatie door bijvoorbeeld het aanbrengen van een sandwichpaneel onder het riet is mogelijk. Als het rieten dak al gelegd is, kunt u achteraf ook binnen nog isoleren. Om condensatie te voorkomen is het verstandig om een dampremmende tochstrip of laag aan de binnenkant te plaatsen. Hierdoor houdt u uw riet droog en schoon.

Welk riet gebruikt de rietdekker?

Voor rieten dakbedekking zijn bepaalde eisen gesteld aan de kwaliteit van het riet.©Michael Tieck - Fotolia

Aan het riet voor het bedekken van een huis zijn bepaalde eisen gesteld. Omdat meerjarig riet niet bruikbaar is om een dak te bedekken, gebruikt men eenjarig riet. Er zijn een paar voorwaarden die goede rietdekkers aan het te gebruiken riet stellen:

 • het riet is droog;
 • er is geen vocht in het riet getrokken waardoor het verspocht;
 • de diameter van het riet ligt tussen de 5 en 8 millimeter. Het is handig om verschillende diktes van het riet te nemen. Hierdoor zal er een betere ventilatie van het riet mogelijk zijn, dat ervoor zorgt dat het riet minder snel dicht slaat.

Onderhoud rieten dak

Let erop dat naarmate uw rieten dak al een poos geleden is gelegd, u dient te controleren op algen- en mosgroei. Als u uw rieten dak niet laat behandelen voor mos en algen, zal uw rieten dak minder lang meegaan. Dat komt omdat mossen en vooral algen ervoor zorgen dat schimmels zich graag in uw rieten dak onder de mos- en algenlaag vestigen omdat het daar lekker vochtig is. Zij vermenigvuldigen zich vervolgens en tasten uw hele rieten dak aan, zodat de levensduur van uw rieten dak teruggebracht wordt tot 10 tot 15 jaar als u geen actie onderneemt.

U kunt dit voorkomen door uw rieten dak elke drie jaar te behandelen met een algenbestrijdingsmiddel. Door de algen te doden, blijft uw rieten dak droger (en dus schoner) waardoor schimmels eerder zullen wegblijven.

Ook heeft u een strook fijnmazig (koper)gaas nodig dat over het riet wordt gespannen. Op die manier zorgt u ervoor dat vogels het riet dat langs de nok ligt niet lostrekken.

Tenslotte is het verstandig rekening te houden met uw omgeving. Zo is het aan te raden dat bomen in de omgeving uw rieten dak niet overschaduwen. Is dat het geval dan is het moeilijker om uw rieten dak droog te houden.

Voor- en nadelen van riet

Hier sommen we voor u nog even overzichtelijk de voor- en nadelen op van een rieten dak. Voordelen rieten dak:

 • Een rieten dak isoleert goed en houdt daardoor de warmte binnenshuis. Extra isolatie is mogelijk maar niet per se nodig. Dit is vooral het geval bij het rieten dak met gesloten kap. Bij het rieten dak met de open kap is naar verhouding juist meer sprake van energieverlies.
 • Goede geluidsisolatie.
 • De kosten voor een rieten dak vallen relatief gezien mee. Een rieten dak is wel duurder dan wanneer u kiest voor een dakbedekking met dakpannen of leien.
 • Anderzijds kunt u door te kiezen voor een rieten dak (met gesloten kap) besparen op isolatiemaatregelen.
 • Brandgevaar is bij het rieten dak met gesloten kap nauwelijks meer een probleem. U kunt het risico op brand helemaal beperken door het rieten dak te laten behandelen met een brandvertrager.

Nadelen rieten dak:

Een rieten dak heeft ook enkele nadelen:

 • Ondanks dat het brandgevaar van een rieten dak nihil is, is het toch verstandig om een brandverzekering af te sluiten.
 • De toepassingen van een rieten dak zijn in vergelijking met andere dakbedekkingen beperkt.
 • Hoger risico op het verrotten van de dakbedekking, doordat schimmels zich eerder zullen vestigen in rieten daken dan bij andere dakbedekking.