Copyright

Copyright site Dakdekker-dakbedekkingen.nl

© Copyright 2011 Searchtrends

Searchtrends, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten) met betrekking tot op de site Dakdekker-dakbedekkingen.nl gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor het online bekijken van de site Dakdekker-dakbedekkingen.nl.

Toestemming hergebruik tekst

Met vermelding van de bron Dakdekker-dakbedekkingen.nl mag tekstinformatie op onze site worden gedeeld met anderen voor persoonlijk-/privégebruik. Voor zakelijk/commercieel gebruik geldt: zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Searchtrends is het niet toegestaan, de inhoud van de site Dakdekker-dakbedekkingen.nl over te nemen, te vermenigvuldigen (anders dan voor persoonlijk gebruik) of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Copyright beeldgebruik Dakdekker-dakbedekkingen.nl

Gebruik of reproductie van de foto’s, op de sites van voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden. Voor zover foto’s van derden zijn gebruikt op de site Dakbedekkingen-info.nl is hiervoor toestemming verkregen en is vermeld of is bekend bij de webredactie bij wie het originele copyright berust.

Seacrhtrends, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de site Dakdekker-dakbedekkingen.nl de gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site Dakdekker-dakbedekkingen.nl.